STARTSIDA     OM FÖRETAGET     TJÄNSTER     MASKINPARK     KONTAKT

Tjänster

Vi utför transporter med 15 tons lastväxlarvagn – schaktflak samt grävning och dikning med 5,5 tons bandgrävmaskin.

Bergstrand Maskintjänst arbetar även med:

* Vägunderhåll

Buskröjning:
busk och gräsröjning med släntklippare, 6 m räckvidd. Exempel på områden: vägsamfälligheter, skogsbilsvägar, diken och fältkanter.

Snöröjning:
traktor och 3,2 meters diagonalblad

Sandning:
traktormonterad, självlastande spridare

Sladdning av vägar:
schaktblad 3 m, för sladdning och övrigt underhåll av vägar.

Sopning:
traktormonterad sopvals med uppsamling, 2 m.

* Lantbrukstjänster

Rundbalspressning:
New Holland 560 med snittaggregat. Även plastning.

Gräshuggning:
med 2,8 meters bogserad slåtterkross.

Betesputsning:
2 m plan- och släntklipp (slagklippare)

Andra lantbrukstjänster

Skogsarbeten

Avverkning:
med traktormonterad processor, kran- och vinschmatad.

Skotning:
12 tons griplastarvagn med vinsch.

Markberedning:
traktor med fläckaggregat

Röjningsgrip:
klipper flisved, buskar och grenar upp till ca. 20 cm. På griplastarvagn för direkt lastning.

Skogsdikning:
med 5,5 tons minigrävare